Voor meer informatie bel: 085 0410 177 of stuur ons een email: [email protected]

U bent nu hier: Home / / VOG aanvragen Nijmegen

VOG aanvragen Nijmegen

Aanvragen van een VOG in Nijmegen Online uw Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen (VOG aanvraag) zonder een afspraak te maken bij de gemeente.

Sharing is caring

Openingstijden

Maandag 24 uur per dag.
Dinsdag 24 uur per dag.
Woensdag 24 uur per dag.
Donderdag 24 uur per dag.
Vrijdag 24 uur per dag.
Zaterdag 24 uur per dag.
Zondag 24 uur per dag.

Adres

Straat Heel gemeente Nijmegen
Stad Nijmegen
Telefoon 085-1300 605
Email [email protected]
Website VOG aanvragen Nijmegen
Diensten VOG aanvragen | Verklaring omtrent gedrag aanvragen | VOG verklaring | Aanvragen VOG | VOG aanvragen digitaal | VOG online aanvragen | Aanvraagformulier VOG | Kosten vog |

Aanvragen van een VOG in Nijmegen

Online uw Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen (VOG aanvraag) zonder een afspraak te maken bij de gemeente.


VOG aanvragen Nijmegen

 

Wat kost een Verklaring Omtrent Gedrag?

Op deze vraag en meer vragen over VOG kun je op deze pagina de juiste antwoorden lezen. Verrijk je kennis!

 

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag?

Wanneer iemand op zoek is naar een (andere) baan of vrijwilligerswerk wil gaan doen, kan men verzocht worden om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Wat is dat nu precies? De VOG is een instrument dat wordt gebruikt om te voorkomen dat mensen die strafbare feiten hebben gepleegd in functies terechtkomen of taken gaan vervullen waarbij herhaling van deze strafbare feiten een risico kunnen vormen. De kans dat je inderdaad verzocht wordt om een VOG aan te (laten) vragen wordt steeds groter. Steeds meer werkgevers vinden hebben namelijk integriteitsbeleid hoog in het vaandel staan en in het kader daarvan wil men zeker weten dat de nieuw aan te nemen werknemers betrouwbaar zijn. Dit blijkt uit de cijfers: werden er 15 jaar geleden slechts ongeveer 250.000 aanvragen per jaar gedaan, nu zijn het er al 1,2 miljoen per jaar.

 

Kosten VOG

Aan de VOG zijn kosten verbonden. Soms worden die door de werkgever vergoed, soms moet de aanvrager deze zelf betalen. Het is goed om hier naar te vragen op het moment dat een toekomstige werkgever je verzoekt om een VOG aan te vragen. Als particulier krijg je overigens geen factuur van Dienst Justis, die wordt alleen aan zakelijke klanten verstrekt. Mocht de toekomstige werkgever de kosten willen vergoeden, dan zul je wellicht je iDeal overschrijving als bewijs moeten overleggen. Wanneer de VOG-aanvraag door Digitaal VOG wordt verzorgd, dan rekenen wij hiervoor € 40,35. Vervolgens dienen er aan de overheid nog leges ten bedrage van € 33,85 betaald te worden. Hieronder volgt meer informatie over hoe de aanvraag in zijn werk gaat en wanneer de betaling gedaan dient te worden. Een VOG kan overigens ook bij de gemeente aangevraagd worden, dan kost deze aanvraag € 41,35.

 

Wanneer wil of moet een werkgever screenen?

Voor bepaalde functies kan het voor een werkgever van belang zijn om toekomstige medewerkers te screenen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende functies:

• medewerkers die met geld en goederen werken of werken met gevoelige informatie;
• medewerkers die werken met kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen, zieken of mensen met een beperking;
• medewerkers die toegang hebben tot ruimtes met bijvoorbeeld machines, opslag, gevaarlijke stoffen, virussen;
• medewerkers die met energie, ICT, waterveiligheid (vitale infrastructuur) werken;
• managers met veel bevoegdheden.

Een werkgever heeft er belang bij om zijn toekomstige medewerkers te laten screenen. Wanneer medewerkers namelijk onoprecht of onbetrouwbaar handelen, heeft dat gevolgen voor de werkgever. Die zal dat te allen tijde willen voorkomen en daarom is het zo dat steeds meer bedrijven en organisaties belang hechten aan een VOG. Er zijn ook functies waarvoor de VOG wettelijk verplicht is, te denken valt hierbij aan onderwijzers, taxichauffeurs of gastouders. Overigens wordt een VOG niet alleen in een werkgever-werknemer-relatie aangevraagd. Ook in de volgende situaties hebt u een VOG nodig:

• Een visumaanvraag;
• Emigratie;
• Adoptie;
• Vrijwilligerswerk bij een sportvereniging;
• Het aanvragen van een huisvestingsvergunning;
• Lidmaatschap van een schietvereniging.

 

Hoe gaat de screening in zijn werk?

Het proces van aanvragen tot en met verkrijgen van een VOG loopt als volgt:

• Stap 1: de aanvrager kan persoonlijk naar het gemeentehuis van zijn of haar woonplaats gaan voor de aanvraag. Het enige dat de aanvrager van de werkgever of organisatie die om de VOG vraagt nodig heeft, zijn de naam van de organisatie en plaats waar deze gevestigd is. De aanvraag kan echter ook online worden gedaan. Dat heeft een aantal voordelen: - Een online aanvraag wordt over het algemeen sneller verwerkt; - daarnaast is het in deze tijd met coronamaatregelen wellicht een prettiger gevoel om de aanvraag vanuit werk of huis te kunnen doen in plaats van naar een druk bezocht stadhuis of gemeentehuis te moeten gaan; - de online aanvraag hoeft niet persoonlijk te worden gedaan, de werkgever kan dit ook voor de werknemer doen. Voor deze aanvraag dient degene voor wie de aanvraag bestemd is een geldige inschrijving te hebben in het Basisregistratie Personen systeem van de gemeente Nijmegen waar de aanvrager woonachtig is. Doet Digitaal VOG deze aanvraag voor je, dan betaal je op dat moment een bedrag van € 40,35. Hiervoor moet je over de mogelijkheid beschikken om online via iDeal te kunnen betalen. De online aanvraag kan gedaan worden door deze link te volgen: online aanvraagformulier. Vaak zal de toekomstige werkgever aangeven of deze wenst dat de VOG aanvraag via de gemeente Nijmegen of digitaal wordt aangevraagd.

• Stap 2: wanneer de aanvraag online is gedaan, ontvangt degene voor wie de aanvrager gedaan is – ongeacht of deze de aanvraag zelf heeft gedaan, of dat iemand anders (bijvoorbeeld de werkgever) dit voor hem of haar heeft gedaan – een e-mail op zijn of haar persoonlijke e-mailadres van de screeningsactiviteit Justis (een onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid) met daarin een aanvraagcode. De aanvrager moet dan de online aanvraag en identiteit bevestigen. Hiervoor is een geldig DigiD-account nodig (zie verder in deze tekst). Op dat moment dienen de leges aan Dienst Justis te worden betaald, deze bedragen € 33,85. Wanneer de via de gemeente is gedaan, wordt deze stap overgeslagen. De identiteit is immers al bevestigd bij het persoonlijke bezoek aan het gemeentehuis.

• Stap 3: Dienst Justis start het onderzoek naar eventuele strafbare feiten. Dit doet men aan de hand van verschillende screeningsprofielen voor de diverse functies en beroepen. Je kunt je bijvoorbeeld wel voorstellen dat bij een onderwijzer naar andere zaken wordt gekeken dan bij een taxichauffeur. Er is ook een algemeen screeningsprofiel, dat wordt gebruikt wanneer niet duidelijk is welke functie de aanvrager gaat vervullen. Overigens dient de aanvrager zelf op het online aanvraagformulier een screeningsprofiel in te vullen. Wanneer je het invullen van dit profiel achterwege laat omdat je niet weet welk profiel van toepassing is, dan zal Digitaal VOG bij het screenen van het formulier een passend functieprofiel kiezen. Het onderzoek naar de strafbare feiten wordt door Dienst Justis gedaan door het Justitieel Documentatiesysteem (JDS) te raadplegen. Indien men dit nodig acht, vraagt men ook strafrechtelijke gegevens op via het European Criminal Record Information System (ECRIS). In dit systeem vindt men alle strafbare feiten terug die gepleegd zijn in EU-landen. Voor het onderzoek hanteert men een bepaalde terugkijktermijn, waarover verder in deze tekst meer informatie.

• Stap 4: wanneer Dienst Justis niets vindt, krijg je uiteraard zondermeer een VOG. Je krijgt de VOG in die situatie volgens de officiële termijn ongeveer 2 tot 4 weken na de aanvraag in de post. Deze termijn is afhankelijk van de drukte bij Justis maar meestal is het zo dat je, wanneer je geen strafblad hebt, de VOG al na anderhalve week ontvangt. Wordt er wel iets gevonden dan is nader onderzoek nodig. Dit heeft dan weer te maken met de eerder genoemde profielen. Wanneer iemand bijvoorbeeld snelheidsovertredingen heeft begaan, dan zal Dienst Justis deze overtredingen anders beoordelen wanneer je als taxichauffeur aan de slag wilt, dan wanneer je als onderwijzer wilt gaan starten. Dienst Justis doet hierbij een belangenafweging en kijkt wat zwaarder weegt: het belang van de aanvrager bij het krijgen van de VOG of het risico voor de samenleving als er een VOG voor deze aanvrager wordt afgegeven. Voor het maken van deze afweging kijkt men hoe vaak de aanvrager met justitie in aanraking is gekomen voor de relevante strafbare feiten, hoe ernstig deze feiten zijn, hoe lang het geleden is en wat de leeftijd van de aanvrager is. Als het nader onderzoek is voltooid, zal Dienst Justis bepalen of de VOG wordt afgegeven en als dit positief is, dan zul je de VOG binnen acht weken na de aanvraag persoonlijk ontvangen in de post. Er gaat geen kopie naar andere partijen, zoals bijvoorbeeld de werkgever. De werkgever wordt ook niet op de hoogte gebracht dat je de VOG hebt ontvangen.

• Stap 5: na ontvangst van de VOG is het de bedoeling dat je het origineel meeneemt naar de werkgever of instantie die om de VOG heeft gevraagd. Deze kan dan een kopie maken, maar het origineel blijft bij jou. Vooral wanneer je zzp’er bent, is dat van belang. Er kunnen immers meerdere partijen zijn die je om de VOG vragen. Je moet dan steeds het origineel kunnen overleggen, omdat de opdrachtgever de echtheid van het document zal willen kunnen verifiëren. Raak het origineel niet kwijt, want dit wordt eenmalig verstrekt. Overigens kan een zzp’er mogelijkerwijs verschillende VOG-aanvragen moeten doen voor verschillende opdrachtgevers, omdat andere screeningsprofielen van toepassing kunnen zijn.

 

Terugkijktermijnen

Zoals hierboven aangegeven, kijkt Dienst Justis bij bepaalde begane strafbare feiten naar het verleden en hoe lang geleden deze strafbare feiten zijn gepleegd. Deze terugkijktermijn is standaard vier jaar en voor personen jonger dan 23 jaar twee jaar. Echter, voor bepaalde functies is de terugkijktermijn langer. Zo is er een terugkijktermijn van 5 jaar voor o.a. een wegvervoer bedrijven goederenvervoer of personenvervoer, in de taxibranche, in de beveiliging van de burgerluchtvaart, een rijinstructeur, etc. Voor beroepen als een beëdigde tolk/vertaler, buitengewoon opsporingsambtenaar, personen werkzaam bij een politieke dienst of bij het ministerie van VenJ en andere beroepen geldt een terugkijktermijn van 10 jaar. De terugkijktermijn kan zelfs oplopen tot 30 jaar als het gaat om rechterlijke ambtenaren of voor extern en intern personeel van een inrichting of voorziening. Voor zedendelicten geldt een onbeperkte terugkijktermijn.

 

Samengevat nog even wat je nodig hebt

• Een internetverbinding met een persoonlijk e-mailadres;
• een geldige inschrijving te hebben in het Basisregistratie Personen systeem (BRP) van de gemeente. (Wanneer iemand geen geldige inschrijving heeft in het BRP, kan deze alsnog een VOG aanvragen, maar dan moet dat rechtstreeks bij Dienst Justis gedaan worden. Het advies in dat geval is dan ook om contact op te nemen met Dienst Justis);
• de mogelijkheid om betalingen via internetbankieren (iDeal) te kunnen doen;
• een geldig DigiD-account. Indien je kiest om de afhandeling van de aanvraag via Digitaal VOG te laten doen, dan kun je hier het online aanvraagformulier invullen.

 

DigiD account aanvragen

Hierboven is al aangegeven dat je een geldig DigiD-account nodig hebt. Dit is een systeem waarmee Nederlandse overheden op internet iemands identiteit kunnen verifiëren, een soort digitaal paspoort voor overheidsinstanties. Hebt je geen DigiD-account, dan kun je dat hier aanvragen.

 

Status van de aanvraag

Helaas Digitaal VOG de status van de gedane aanvraag niet checken. Wanneer je deze wilt weten, kun je dit zelf bij Dienst Justis opvragen. Ook is het niet mogelijk om de VOG-aanvraag in te trekken als deze eenmaal door Digitaal VOG is aangevraagd bij Dienst Justis.

 

Bezwaar maken tegen de beslissing van Justis

Wanneer je VOG-aanvraag wordt afgewezen, kun je bezwaar maken. Dit dient binnen zes weken na dagtekening van de afwijzing te gebeuren. Geef in dit bezwaarschrift aan waarom je het niet eens bent met dit besluit. Indien de afwijzing gehandhaafd blijft, kun je binnen zes weken na dagtekening van de beslissing op bezwaar in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe dit te doen, staat beschreven in de afwijzende beslissing op bezwaar.